GRAPE FESTIVAL GRAPE FESTIVAL Letisko Trenčín 11.-12. aug 2023 Letisko Trenčín
EN

Informácie pre médiá

AKREDITÁCIA PRE ROK 2022 JE OTVORENÁ

Ďakujeme za váš záujem o Grape festival.

Ak máte záujem o akreditáciu na festival, podmienky akreditácie nájdete nižšie.

Ak máte doplňujúce otázky, ponuku na dlhodobú mediálnu spoluprácu alebo záujem o akreditáciu na niektoré z iných podujatí alebo koncertov, ktoré organizujeme, kontaktujte nás priamo e-mailom na press@grapefestival.sk

AKREDITÁCIA GRAPE FESTIVAL 2022

Všetci žiadatelia o novinársku akreditáciu na Grape festival 2022 o ňu požiadajú vyplnením a odoslaním akreditačného formulára, a to najneskôr do 31. 7. 2022 (vrátane). O udelení/neudelení akreditácie budeme žiadateľov informovať na poskytnutý kontaktný e-mail do 8. júla 2022. Pred vyplnením a odoslaním akreditačného formulára si, prosím, pozorne prečítajte akreditačné podmienky nižsie. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

Všeobecné akreditačné podmienky

Akreditácie na festival udeľujeme prednostne médiám, ktoré o festivale pravidelne a aktívne informujú. Udelenie akreditácie nie je nárokovateľné a je plne v kompetencii organizátora.

Najčastejšie dôvody pre neudelenie akreditácie sú nasledovné:

  • nesplnenie špecifických akreditačných podmienok (viz nižšie)
  • neskoré zaslanie akreditačného formulára (po 31. 7. 2022)
  • nízka sledovanosť média a/alebo nízka afinita média k cieľovým skupinám festivalu
  • kapacitné dôvody

Pri posudzovaní žiadostí o akreditáciu prihliadame aj na minulé skúsenosti s médiom a jeho zástupcami. Akreditovaným médiám odporúčame zaslať organizátorovi (na adresu press@grapefestival.sk) všetky uverejnené výstupy z festivalu (webové odkazy, odvysielané nahrávky, printy), a to ideálne do 24 hodín od zverejnenia. Nesplnenie podmienky môže viesť k neudeleniu akreditácie v nasledujúcom ročníku festivalu. Neuverejnenie žiadneho výstupu z festivalu či nedostavenie sa na vopred dohodnutý rozhovor s umelcami/organizátormi počas festivalu je vážnym dôvodom na neudelenie akreditácie v ďalšom roku.

Špecifické akreditačné podmienky

Internetové médium pre kladné vybavenie žiadosti o akreditáciu uverejní všetky tlačové správy vydané k aktuálnemu ročníku festivalu a vydá aspoň jeden autorský článok o festivale. V prípade, že médium zverejní všetky tlačové správy naraz a nie priebežne, v obdobiach, kedy boli vydané, budeme túto podmienku považovať za nesplnenú. Médiám odporúčame zdieľať zverejnené TS a články aj na sociálnych sieťach. Udelenie akreditácie sa bude posudzovať tiež na základe návštevnosti webovej stránky a aktivity na sociálnych sieťach.

Rozhlasové a televízne médium pre kladné vybavenie žiadosti o akreditáciu podporí festival programovo, odvysielaním informačných správ o festivale a/alebo odvysielaním rozhovoru s organizátormi festivalu. Pri posudzovaní akreditácie berieme do úvahy aj výstupy z minulého ročníka (reportáže, rozhovory, etc.). Akreditácie neudeľujeme malým internetovým/regionálnym rozhlasovým a tv staniciam.

Tlačené médium pre kladné vybavenie žiadosti o akreditáciu publikuje aspoň tri články o festivale (tlačové správy, rozhovory, etc.). Pri posudzovaní akreditácie berieme do úvahy aj výstupy z minulého ročníka.

 

Grape Logo

Grape Logo PDF

Press Contact

press@grapefestival.sk

Akreditačný formulár

Žiadosť o novinársku akreditáciu na Grape festival 2022

Akreditácia je otvorená do 31. 7. 2022

Tlačové správy 

Na stiahnutie TS 2021

  • Budúcnosť festivalu Grape / 01_12_2021

Na stiahnutie TS 2022

  • Grape festival dopĺňa program o mená lokálnej scény / 31_05_2022
  • Týmto interpretom bude patriť hlavné pódium na Grape 2022 / 09_06_2022
Listen to our Spotify playlist