GRAPE FESTIVAL 7 - 8 Aug 2020 Letisko Piešťany Kúpiť lístky
EN

Podmienky akreditácie

UZÁVIERKA JE 12.7.2019

Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu na základe nedostatočného odôvodnenia (napr. nesplnenie uvedených podmienok, poprípade nízkej sledovanosti média, alebo nízkej afinitiy média k cieľovým skupinám festivalu), prípadne neskorého zaslania akreditačného formuláru. Akreditácie neudeľujeme regionálnym médiám (tv, rozhlas) ani internetovým rozhlasovým staniciam.

Internetové médium

Musí uviesť všetky tlačové správy a napísať aspoň jeden autorský článok o festivale. Nie však naraz(v lete), ale v období, keď boli TS vydané. Rovnako musí správy zverejniť na svojej facebookovej stránke, ak ju má založenú. Udelenie akreditácie média sa bude posudzovať aj na základe navštevovanosti jeho stránok.

Rozhlasové a televízne médium

Podporiť festival buď programovo, uvedením info správ o festivale, alebo odvysielať rozhovor s organizátormi festivalu. Akreditácie žiaľ neudeľujeme internetovým/regionálnym malým rádiám a ani regionálnym TV.

Tlačené médium

Uviesť minimálne tri články o festivale.

Listen to our Spotify playlist